:: ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลมหาราช ::
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ทุก 4 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ทุก 4 เดือน ประจ ...
    ด้วยเทศบาลตำบลมหาราช ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล 7 (นักบริหารงานเทศบาล 7)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนส ...
 
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน ...
 อ่านต่อ... 
 
การเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559
การเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ...
การเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอา ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.หัวไผ่
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเห ...
 ประกาศเทศบาลตำบลมหาราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอน ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลมหาราช เรื่องสอบราคาจ้างโครงการย้ายเสาไฟฟ้ารูปปลา จำนวน 14 ต้นพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าต้นเล็ก จำนวน 8 ต้นและ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ติดตั้งเสาไฟฟ้ารูปสัตว์จำนวน 8 ต้น
ประกาศเทศบาลตำบลมหาราช เรื่องสอบราคาจ้างโครงการย้า ...
 ประกาศเทศบาลตำบลมหาราช เรื่องสอบราคาจ้างโครงการย้ายเสาไฟฟ้ารูปปลา จำน ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ 1 - 4 ตำบลหัวไผ่
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเห ...
 ประกาศเทศบาลตำบลมหาราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอน ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากคลอง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว ...

อ่านต่อ... 

 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรม "Walk Rally" เรียนรู้ Walk to World EXPO และความเป็นอยุธยา
กิจกรรม "Walk Rally" เรียนรู้ Walk to Wo ...
กิจกรรม "Walk Rally" เรียนรู้ Walk to World EXPO และความเป็นอยุธย ...
อ่านต่อ... 
 
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2556
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ประ ...
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2556 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการ "กล้า...ดี" : ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน
โครงการ "กล้า...ดี" : ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผ ...
โครงการ "กล้า...ดี" : ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยื ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพในชุมชน
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพในชุมชน ...
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพในชุมชน ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
.........................................
aec
คสช
พระนครศรีอยุธยา
ท้องถิ่นจังหวัด
e-mail
bangkokidea
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
(กระทรวงมหาดไทย)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
สํานักงาน กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
(OTOP)
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
สสส
ดูทีวีออนไล
ไทยรัฐ
เดลินิว