:: ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลมหาราช ::
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน ...
 อ่านต่อ... 
 
การเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559
การเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ...
การเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอา ...
อ่านต่อ... 
 
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลมหาราช
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลมหาราช ...
ประกาศเทศบาล ...
อ่านต่อ... 
 
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 9 รายการ
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จ ...
ประกาศเทศบาลตำบลมหาราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัส ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ 1 - 4 ตำบลหัวไผ่
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเห ...
 ประกาศเทศบาลตำบลมหาราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอน ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากคลอง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว ...

อ่านต่อ... 

 
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงและเชื่อมต่อท่อเมนประปา หมู่ที่ 4, หมู่ที่  6 ตำบลหัวไผ่ และหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3  ตำบลมหาราชด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงและเชื่อมต่อท่อเมนประปา ห ...
ประกาศเทศบาลตำบลมหาราช เรื่อง ประมูลจ้า ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมยกระดับ (ถนนหน้าวัดวัง) หมู่ที่  2 ตำบลมหาราช
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมยกระดับ ( ...

อ่านต่อ... 

 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรม "Walk Rally" เรียนรู้ Walk to World EXPO และความเป็นอยุธยา
กิจกรรม "Walk Rally" เรียนรู้ Walk to Wo ...
กิจกรรม "Walk Rally" เรียนรู้ Walk to World EXPO และความเป็นอยุธย ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการ "กล้า...ดี" : ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน
โครงการ "กล้า...ดี" : ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผ ...
โครงการ "กล้า...ดี" : ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยื ...
อ่านต่อ... 
 
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2556
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ประ ...
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2556 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพในชุมชน
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพในชุมชน ...
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพในชุมชน ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลมหาราช
พระนครศรีอยุธยา
ท้องถิ่นจังหวัด
e-mail
bangkokidea
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
(กระทรวงมหาดไทย)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
สํานักงาน กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
(OTOP)
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
สสส
ดูทีวีออนไล
ไทยรัฐ
เดลินิว