บริการแบบฟอร์มออนไลน์
 
:: ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลมหาราช ::
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลมหาราช
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลมหาราช ... new
ประกาศเทศบาล ...
อ่านต่อ... 
 
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 9 รายการ
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จ ... new
ประกาศเทศบาลตำบลมหาราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัส ...
อ่านต่อ... 
 
เตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก
เตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ...
 ประกาศเทศบาลตำบลมหาราช เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมรับสถานการณ์การระบาด ...
อ่านต่อ... 
 
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้ ...
ประกาศเทศบา ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมยกระดับ (ถนนหน้าวัดวัง) หมู่ที่  2 ตำบลมหาราช
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมยกระดับ ( ... new

อ่านต่อ... 

 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแท็งก์น้ำพร้อมบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลหัวไผ่
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแท็งก์น้ำพร้อมบ่อบาดาล ห ...
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและไหล่ทาง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทางเข้าเทศบาลตำบลมหาราช)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและไ ...
 
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  ตัวรถชนิด 6 ล้อ
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรล ...

อ่านต่อ... 

 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรม "Walk Rally" เรียนรู้ Walk to World EXPO และความเป็นอยุธยา
กิจกรรม "Walk Rally" เรียนรู้ Walk to Wo ...
กิจกรรม "Walk Rally" เรียนรู้ Walk to World EXPO และความเป็นอยุธย ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการ "กล้า...ดี" : ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน
โครงการ "กล้า...ดี" : ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผ ...
โครงการ "กล้า...ดี" : ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยื ...
อ่านต่อ... 
 
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2556
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ประ ...
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2556 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพในชุมชน
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพในชุมชน ...
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพในชุมชน ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลมหาราช
พระนครศรีอยุธยา
ท้องถิ่นจังหวัด
e-mail
bangkokidea
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
(กระทรวงมหาดไทย)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
สํานักงาน กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
(OTOP)
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
สสส
ดูทีวีออนไล
ไทยรัฐ
เดลินิว