:: ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลมหาราช ::
 
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลตำบลมหาราช
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัต ...
 ป ...
อ่านต่อ... 
 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2559)
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถ ...
 ก ...
อ่านต่อ... 
 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2558
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2558 ...
 ก ...
อ่านต่อ... 
 
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ...
 จ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง ... new
อ่านต่อ... 
 
ประกาศการจัดสรรงบเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศการจัดสรรงบเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ... new
 ป ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง ... new
 < ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะและป้ายประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้ ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรม "Walk Rally" เรียนรู้ Walk to World EXPO และความเป็นอยุธยา
กิจกรรม "Walk Rally" เรียนรู้ Walk to Wo ...
กิจกรรม "Walk Rally" เรียนรู้ Walk to World EXPO และความเป็นอยุธย ...
อ่านต่อ... 
 
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2556
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ประ ...
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2556 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการ "กล้า...ดี" : ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน
โครงการ "กล้า...ดี" : ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผ ...
โครงการ "กล้า...ดี" : ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยื ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพในชุมชน
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพในชุมชน ...
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพในชุมชน ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  .........................................
  infographics
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  aec
  คสช
  พระนครศรีอยุธยา
  ท้องถิ่นจังหวัด
  e-mail
  bangkokidea
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  (กระทรวงมหาดไทย)
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  สํานักงาน กพ
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  (OTOP)
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  สสส
  ดูทีวีออนไล
  ไทยรัฐ
  เดลินิว